Hubungi kami dengan Email

Anda boleh menghantar email terus melalui kotak email yang disediakan dibawah. Langkah mudah berkomunikasi bersama Yang Berhormat ADUN. Setiap email yang dihantar, akan dijawab/balas dalam tempoh 1 jam hingga 24 jam berdasarkan kepada status email. Makluman